Obsah

Územní plán

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice za rok 2017 - 2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice za rok 2013 - 2016

Pravidla pro projednání návrhu na pořízení změny územního plánu Obce Bruzovice

Pravidla pro projednání návrhu na pořízení změny územního plánu Obce Bruzovice

Územní plán platný od 15. 4. 2021

ÚZEMNÍ PLÁN BRUZOVICE ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Základní členění území

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Základní členění území, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Hlavní výkres

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Hlavní výkres, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Doprava

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Doprava, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Vodní hospodářství

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Vodní hospodářství, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Energetika, spoje

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Energetika, spoje, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Veřejně prospěšné stavby

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Veřejně prospěšné stavby, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Koordinační výkres

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Koordinační výkres

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Koordinační výkres, legenda

Archiv Územní plán - Změna č. 2

Návrh Územního plánu Bruzovice – Úplné znění po změně č. 2

Stránka