Historie

První písemná zmínka o vesnici Bruzovice je z roku 1305.

Zakladatelem a prvním feudálním vlastníkem osady byl šlechtic Ondřej Brus, který dal také obci její jméno. Bruzovice představovaly rozsáhlou kolonizační vesnici. Dle urbáře z roku 1636 měla obec kromě domů sedláků a zahradníků panský dvůr, farní kostel sv. Stanislava a také pět rybníků. Nový zděný kostel byl postaven za Františka Eusebia z Oppersdorfu roku 1677. Na katastru obce se v 19. Století těžila železná ruda pro Karlovu huť v Lískovci. V té době byl v obci lom na vápenec. Obec Bruzovice měla k 1.10.2014 836 obyvatel, má rozlohu 1595 ha a je součástí Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady.

Školství v Bruzovicích patři mezi nejstarší v bývalém frýdeckém okrese. První zmínky jsou z první poloviny 17. století a souvisí s dnes existující Římskokatolickou farnosti Bruzovice. Zděná škola byla postavena za rektora Ludvíka Schwehelka v roce 1844. Do Bruzovic chodily děti z obcí Kaňovice, Pazderná a Žermanice. Škola byla katolická triviální a měla před koncem první poloviny 19. století kolem 245 žáků.  Dnešní škola je důležitou součástí kulturního a vzdělávacího života obce.

  • Hasičská zbrojnice byla v obci vybudována v roce 1904, sbor byl založen v roce 1897.
  • V obci působí s bohatou tradicí Divadelní ochotnický spolek „JIRÁSEK“.
  • SK Bruzovice byl založen v roce 2002.
  • Klub důchodců Bruzovice, vznikl 17. 11. 1984.
  • ZO Českého zahrádkářského svazu v Bruzovice nabízí v průběhu roku svým členům i dalším zájemcům řadu zajímavých zahrádkářských aktivit, např. přednášky, výstavy, zájezdy, moštování ovoce, odbornou metodickou pomoc při, ukázky vazby květin, apod.
  • První zmínka o mysliveckém hospodaření v Bruzovicích se traduje kolem roku 1890 v knize MUDr. Vítězslava Mojžíška „Zkušenosti starého myslivce“. 14. března 1950 byla založena „Myslivecká společnost obce Bruzovice“ jako předchůdce dnešní společnosti.