Obsah

mapa

Obec Bruzovice

Obec Bruzovice (něm. Brusowitz, pol. Bruzowice) se nachází v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Vesnice vznikla na přelomu 14. století v průběhu lánové kolonizace. více...

Novinky

02.03.2021

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na 1. dubna 2021. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 3. května 2021.Více informací v příloze

Detail Novinky

01.03.2021

Mimořádná opatření - průběžně aktualizováno

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - KORONAVIRUS SARS-CoV-2. Zveřejnění dokumentace Vlády ČR, Bezpečnostní rady státu, Ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů státní správy v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Webové stránky KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE MORAVSKOSLEZSK

Detail Novinky

24.02.2021

Nabídka vývozu odpadních vod ze žump, septiků a jímek.

Nabízím vývoz odpadních vod ze žump, septiků a jímek. Vývoz možný i v hůř dostupném terénu. Více informací na telefonu 721 271 919

Detail Novinky

22.02.2021

Oznámení - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Odkalování přivaděče pitné vody Nová Ves - Baška - Bruzovice. Oznamujeme Vám, že ve dnech 9. 3. 2021 a 10. 3. 2021 proběhne odkalování přivaděče Nová Ves - Baška - Bruzovice. Více informací naleznete v příloze

Detail Novinky

22.02.2021

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

MS kraj – policie radí, jak postupovat, když se stanete obětí tr. činnosti.

Detail Novinky

21.02.2021

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost odstranit a oklestit stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu velmi vysokého napětí, které ohrožují bezpečný provoz vedení přenosové soustavy.

Detail Novinky

17.02.2021

Oznámení Českého statistického úřadu

Oznámení Českého statistického úřadu o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice. Více informací naleznete v příloze.

Detail Novinky

15.02.2021

Knihovna - Půjčování prostřednictvím výdejového okna

Z důvodu vládního nařízení, které platí od pondělí 15. 2. 2021, umožňujeme výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okno. Čtenáři si mohou knihy vybrat v katalogu na adrese: https://fmi.tritius.cz/library/bruzovice/ a svůj požadavek napsat na e-mail: knihovna@bruzovice.cz. Vybrané knihy pak vyhledáme, načteme do čtenářského konta a budou připraveny k vyzvednutí. Předání vybraných knih proběhne u vstupu do knihovny v běžné půjčovní době: Po: 13-17 hod. St: 8-12 13-17 hod. Čt: 13-17 hod. Všechny knihy je možné vrátit po znovuotevření knihovny. Výpůjčky jsou do znovuotevření knihovny prodlouženy. Při předání dbejte o Vaši i naši bezpečnost. Vždy mějte zakrytá ústa a nos, dodržujte rozestupy. Knihovna Bruzovice

Detail Novinky

11.02.2021

Beskydské centrum duševního zdraví

Podporujeme klienty na jejich cestě k zotavení. Služby poskytujeme lidem ve věku 18 – 65 let se zkušeností se závažným duševním onemocněním, kteří naplňují projevy onemocnění z okruhů: schizofrenie, poruchy s bludy poruch nálad obsedantně nutkavá porucha specifické poruchy osobnosti Posouzení a přijetí do služby záleží na individuálním vyhodnocení týmu CDZ. Více informací naleznete v příloze.

Detail Novinky

10.02.2021

Den bezpečnějšího internetu

Internet nemá jen růžové, ale také stinné stránky. V dnešní moderní době je pro nás kyber prostor velkým pomocníkem. Denně na internetu s někým komunikujeme, něco fotíme, pracujeme s PC, podnikáme, nakupujeme prostřednictvím e-shopů apod. Jenže abychom využili potenciál těchto moderních technologií naplno a bez obav, musíme počítat s hrozbami, které nás v tomto on-line prostředí mohou potkat. A co je nejdůležitější, naučit se těmto potencionálním hrozbám čelit. Více informací naleznete v příloze

Detail Novinky

01.02.2021

Tříkrálová sbírka

Letošní Tříkrálová sbírka se od předchozích ročníků zásadně lišila. Skupinky koledníků nemohly vyrazit do ulic našich obcí, a tak se k vám tříkrálové poselství mohlo donést pouze online. O to víc bychom chtěli poděkovat dárcům, kteří přispěli ať už do virtuální kasičky nebo do pokladniček, které byly umístěny na veřejných místech jako jsou obecní úřady, kostely nebo obchody. Právě díky pomoci vás všech se podařilo do tříkrálových pokladniček ve vaší obci vybrat krásných 8 627 korun. Příspěvky využijeme v Domě pokojného stáří a Oáze pokoje na opravy a rekonstrukce budov, zdokonalíme fungování Beskydského centra duševního zdraví, rozšíříme nabídku terapií pro naše klienty nebo podpoříme projekt doučování. Nestihli jste přispět do statických kasiček a rádi byste podpořili dobrou věc? Do online kašičky můžete přispět až do 30. dubna na www.trikralovasbirka.cz

Detail Novinky

01.02.2021

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Zabezpečte své domovy! Chraňte majetek svůj i svých sousedům… K eliminaci majetkové trestné činnosti připomínáme informace preventivního rázu, díky kterým můžete předejít nechtěnému a nezákonnému vniknutí do Vašeho obydlí. A jak tedy zodpovědně přistupovat k základním organizačním opatřením, která nevyžadují žádné finanční náklady? Více informací naleznete v příloze.

Detail Novinky

01.02.2021

SAGAPO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Nabídka volného místa v sociální službě chráněné bydlení. Více informací naleznete v příloze

Detail Novinky

27.01.2021

Změna režimu objednávání pacientů na PCR testy k vyšetření Covid-19

Posílá vás lékař nebo hygiena na PCR test na COVID-19? NEČEKEJTE ZBYTEČNĚ V DLOUHÉ FRONTĚ, SAMI SI VYBERTE MÍSTO, ČAS ODBĚRU A OBJEDNEJTE SE! Rezervujte si termín na: https://testovani.uzis.cz/

Detail Novinky

18.01.2021

Pomoc Charity při registraci na očkování

Charita Frýdek-Místek nabízí pomoc s registrací na očkování proti nemoci Covid-19, zvláště starším občanům. Přijedeme za Vámi domů nebo pomůžeme s telefonickou registrací. Bližší informace najdete v letáčku v příloze.

Detail Novinky