Obsah

Muzeum Bruzovice

Stálá muzejní expozice Bruzovice. Z minulosti slezské obce

Stálá muzejní expozice s názvem Bruzovice. Z minulosti slezské obce, slavnostně otevřená 6. dubna 2014, zachycuje bohatou minulost obce, jež se řadí k nejstarším na Těšínsku. Představuje různé aspekty z dávné i nedávné historie Bruzovic. Expozice je rozdělena do několika základních okruhů ze života našich předků. Jsou v nich prezentována témata jako církevní poměry, spolková činnost, školství, zemědělství a živnosti. V neposlední řadě jsou připomenuti mnozí ze slavných rodáků a jejich podíl na rozvoji obce i celého regionu. Vystavena je řada předmětů dokládajících starobylost Bruzovic. Vedle exponátů zapůjčených z muzeí, archivů a dalších institucí jsou zde bohatě zastoupeny předměty, které zapůjčili nebo věnovali občané či rodáci Bruzovic a další osoby. Nejstarší vystavené originály pocházejí ze 17. století. K nejzajímavějším částem expozice patří kompletní ševcovská dílna bruzovického obuvníka Františka Ramíka, nářadí a další pozůstalost kováře Ladislava Křístka nebo těšínský kroj místní rodačky Olgy Tlučkové. Vstup do muzea je zdarma!!! Jako vstupenka slouží reprint dobové pohlednice Bruzovic z 20. let 20. století!!!

 

 

Otevírací hodiny obecní knihovny a muzea v Bruzovicích v budově OÚ Bruzovice, Bruzovice 214

Pondělí                           13.00 - 17.00
Středa    8.00 - 12.00,   13.00 - 17.00
Čtvrtek                            13.00 - 17.00

 

Autoři stálé expozice:   Mgr. Pavla Pindurová     

                                          PhDr. David Pindur, Ph.D.

 

Konzervace a restaurování exponátů: Petr Bělíček, DiS.

 

Grafika:  Anežka Špačková

                PhDr. Dagmar Čaplyginová

 

Vystavené předměty a ikonografie:                   

instituce:                                 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

                                                  Obec Bruzovice

                                                  Římskokatolická farnost Bruzovice

                                                  Římskokatolická farnost Český Těšín

                                                  Státní okresní archiv Frýdek-Místek    

                                                  Ústřední archiv zeměměřictví a katastru Praha  

                                                  Základní škola a Mateřská škola Bruzovice

                                                  Zemský archiv v Opavě 

                                                 

 

soukromé osoby:     Pavla Burečková

                                    Bc. Michal Czyž 

                                    MUDr. Adrian Junga

                                    Anna Karbanová

                                    Ing. Antonín Kwaczek

                                    Pavel Novotný

                                    Petr Papala

                                    PhDr. David Pindur, Ph.D.

                                    Mgr. Pavla Pindurová

                                    Tomáš Ramík

                                    Ing. Karel Ryška

                                    PhDr. Ivanka Sečkařová

                                    Lenka Vaňková

                                    Olga Tlučková

 

 

Dne 5.2.2015 navštívila místní muzeum paní Romana Kubicová z Českého rozhlasu Ostrava. Natáčela příspěvek do pořadu Křížem krajem…, ve spolupráci s místní knihovnou, PhDr. Pindurem, Ph.D. a Ing. Kwaczkem, kteří provedli paní Kubicovou muzeem a přiblížili vznik expozice a historii naší obce. Pořad byl vysílán dne 12.2.2015 v 9:10 hod. na Českém rozhlasu Ostrava, pořad Křížem krajem. Vysílání lze najít  v rozhlasovém archivu na internetových stránkách  iRadio Ostrava.Vytvořeno: 5. 3. 2018
Poslední aktualizace: 19. 3. 2018 20:21
Autor: Správce Webu