Obsah

Volby

 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod  č. 207/2022 Sb.

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky 2023

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-2023.aspx

Více informací naleznete na stránkách

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d