Římskokatolická farnost

  • farnostAdresa: 739 36 Bruzovice 31
  • IČ: 49591533

Římskokatolická farnost Bruzovice má bohatou historii a mimo obce Bruzovice k ní naleží obce KaňoviceŽermanice a Pazderna. Farářem je P. Mgr. Bc. Jakub Vavrečka a celá farnost je organizačně začleněná pod Biskupství ostravsko-opavské se sídlem v Ostravě. Bližší informace a novinky je možné najít na webových stránkách farnosti Bruzovice  www.farnostbruzovice.cz .