Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady,

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

  • Horní Bludovice č.p. 434
  • 739 37 Horní Bludovice
  • IČ: 70305374
  • E-mail: luston@seznam.cz
  • Předsedou mikroregionu je Ing. Jindřich Feber starosta Obce Albrechtice
  • Tel: 602 732 277,
  • E-mail: starosta@obecalbrechtice.cz

Členské obce jsou: AlbrechticeBruzoviceHavířovHorní BludoviceDolní DomaslaviceHorní DomaslaviceLučinaPazdernaSoběšoviceTěrlickoŽermanice. DSO MR Žermanické a Těrlické přehrady je současti sdružení Region Beskydy a mezinárodního sdružení EUROREGION-BESKYDY. Mikroregion má rozlohu 92,18 km2 a žije v něm přes 15 tisíc obyvatel.

V roce 1997 předložily obce Těrlicko, Soběšovice, Chybie a Strumień žádost na zpracování projektu Strategie rozvoje turistiky oblasti Těrlické přehrady, Žermanické přehrady a přehrady Goczalkowice v Polsku. V září 1998 byly zahájeny práce na společném projektu. Ten byl jedním z prvních, který se zabýval spoluprací obcí v regionu včetně spolupráce přeshraniční. Kromě obcí Těrlicko a Soběšovice se ke spolupráci přihlásily i obce Dolní Domaslavice, Lučina, Žermanice, Strumień a Chybie, které se společně podílely na přípravě projektu. Dne 27. září 1999 obce Albrechtice, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Horní Bludovice, Lučina, Pazderna, Soběšovice a Žermanice zaregistrovaly svazek obcí "Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady".

Dnes mikroregion spojuje 8 obcí v severní části okresu Frýdek-Místek, 2 obce v části okresu Karviná a statutární město Havířov. Spojujícím článkem jsou vodní plochy a s nimi spojený cestovní ruch v jedné z nejhustěji obydlených částí naší republiky - Ostravské aglomerace. Obě vodní díla vznikla v 60. letech a jejich funkce je víceúčelová, zásobní, hygienická, retenční a rekreační. Hlavní dopad na obce však mají při své funkci rekreační. Žermanická přehrada má rozlohu 250 ha a její celkový objem je 25,3 mil. m3 vody. Betonová hráz je 314 m dlouhá a 34 m vysoká. Je to první poválečná hráz v Pobeskydí. Těrlická přehrada má rozlohu cca 265 ha a zadržuje objem 27,4 mil. m3 vody. Zemní sypaná hráz (617 m délky a 25 m výšky) patřila v době svého vzniku mezi největší svého druhu v Evropě.

Celé území obou přehrad leží v Pobeskydské pahorkatině. Moravskoslezské Beskydy a okolí jsou velmi bohaté na dešťové srážky, v nižších polohách 700 - 900 mm ročně. Střední nadmořská výskaje 250 - 365 m n.m.

Již zmíněný dopad vodních děl ve své rekreační funkci na obce našel svůj projev ve zpracované strategii rozvoje turistiky v oblasti Těrlické a Žermanické přehrady a přehrady Goczalkowice. Tato vznikla v r. 1997-98 za podpory programu PHARE-CREDO. V r. 1999 byla s podporou programu pro obnovu venkova zpracována již konkretizovaná studie pro Žermanickou přehradu, která vychází z reálných možností jednotlivých obcí. Základem pro obě studie je snaha o celkové zkulturnění a poskytování vyšší úrovně služeb, jakož i jejich další rozvoj s doplněním náležitých aktivit cestovního ruchu. Krásné přírodní prostředí a jeho využití jako odpočinkové oblasti podporuje i cca 1000 km značených turistických tras, v mnoha místech navazují na rychlostní komunikace R 11 a R 48, které po svém vybudování určitě výrazněji zpřístupní celou rekreační oblast. V roce 2001 byla zpracována strategie rozvoje mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady Strategie rozvoje mikroregionu je komplexním integrovaným projektem mikroregionu. Projekt svým obsahem zahrnuje záměry svazku obcí jako celku a zároveň zohledňuje individuální zájmy jednotlivých obcí. Administrátorem Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady je společnost LUSTON o.p.s.