Pravidla pro projednání návrhu na pořízení změny územního plánu Obce Bruzovice

  • Návrh na pořízení změny územniho plánu lze podat nejpozději do 31. 7. příslušného kalendářního roku
  • Návrhy na pořízení změny územního plánu, podané v termínu, bude zastupitelstvo obce projednávat jednou ročně na zasedání zastupitestva Obce Bruzovice do konce daného kalendářního roku (obvykle září nebo prosinec) a v naléhavých případech rozhodne o projednání jednotlivých návrhů i v jiný vhodný termín