Moravskoslezský kraj

Akce „Kulturní a společenské centrum Bruzovice“ byla finančně podpořena Moravskoslezským krajem v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ částkou 302 500,-Kč.

--


Nový dopravní automobil IVECO L1Z byl pořízen za finančního přispění Moravskoslezského kraje.

Dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem činila 225000,-Kč.

-