INTERREG V-A

INTERREG V-A

INTERREG V-A

Dokončení projektu: Historie a kulturní krajina, CZ.11.245/0.0/0.0/16_011/0000380

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady dokončil výše uvedený projekt jehož cílem byla rekonstrukce drobných sakrálních staveb v obcích Bruzovice, Lučina a Pazderna.

Dokončení projektu: Historie a kulturní krajina, CZ.11.245/0.0./0.0/16_011/0000380