Obsah

Novinky

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Charita Frýdek-Místek „S námi nejste sami ani teď 1

Charita Frýdek-Místek „S námi nejste sami ani teď

Linka pomoci Charity Frýdek-Místek „S námi nejste sami ani teď“. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámení obce Bruzovice 1

Oznámení obce Bruzovice

Obec Bruzovice nabízí bezplatnou pomoc lidem v nařízené karanténě. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Podatelny finančního úřadu  1

Podatelny finančního úřadu

Podatelny finančního úřadu - omezení provozu celý text

ostatní | 28. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Omezený provoz OÚ Bruzovice a prodloužení lhůty pro platby 1

Omezený provoz OÚ Bruzovice a prodloužení lhůty pro platby

Omezení provozu a lhůty pro platby celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Mimořádná opatření - průběžně aktualizováno 1

Mimořádná opatření - průběžně aktualizováno

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - KORONAVIRUS SARS-CoV-2.
Zveřejnění dokumentace Vlády ČR, Bezpečnostní rady státu, Ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů státní správy v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobené koronavirem SARS-CoV-2. celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Sdělení Česká pošta 1

Sdělení Česká pošta

Česká pošta celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Omezení provozu Frýdecké skládky, a.s. 1

Omezení provozu Frýdecké skládky, a.s.

Omezení provozu Frýdecké skládky, a.s.
celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
TZ VodoTech - Změna v systému odečtů vodoměrů SmVaK Ostrava 1

TZ VodoTech - Změna v systému odečtů vodoměrů SmVaK Ostrava

Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava ve změněném režimu celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje 1

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
SmVaK Ostrava - Omezení provozu zákaznických center a obchodních míst 1

SmVaK Ostrava - Omezení provozu zákaznických center a obchodních míst

Zákaznická centra a obchodní místa SmVaK Ostrava do odvolání uzavřena viz příloha

celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
MUDr. Koutník - Změna ordinačních hodin  1

MUDr. Koutník - Změna ordinačních hodin

Změna ordinačních hodin celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 1

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

TISKOVÁ ZPRÁVA
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje veřejnosti okamžitá omezení provozu na všech pracovištích. Pro veřejnost platí zákaz vstupu do budov s výjimkou 14 podatelen a jedné pokladny pro příjem daní v hotovosti. Pomoc občanům při problémech s vyplňováním přiznání bude poskytována telefonicky a e-mailem.
viz příloha
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Informace o omezení veřejné linkové osobní dopravy 1

Informace o omezení veřejné linkové osobní dopravy

Z důvodu přerušení školní docházky Krajský úřad Moravskoslezského kraje omezuje veřejnou linkovou osobní dopravu od 16. 3. 2020. Jízdní řády od pondělí budou platit v režimu období letních prázdnin.
Jízdní řády naleznete na webových stránkách http://www.portal.idos.cz a www.kodis.cz celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru viz příloha celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Informace pro občany o koronaviru 1

Informace pro občany

Karanténa a jak se v ní chovat. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Program kina Svoboda Těrlicko a divadelní představení 1

Program kina Svoboda Těrlicko a divadelní představení

Obecní úřad Těrlicko Vás srdečně zve do kina a na divadelní představení v březnu a dubnu 2020. Více informací viz. přiložené plakáty. celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 2

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Informace o prodloužených úředních hodinách podatelen, výjezdech úředníků do vybraných obcí i další důležité informace najdete v příloze. celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
SAGAPO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2

SAGAPO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Nabídka volného místa v sociální službě domov pro osoby se zdravotním postižením. celý text

ostatní | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Nabídka vývozu odpadních vod ze žump, septiků, jímek a domácích čističek 1

Nabídka vývozu odpadních vod ze žump, septiků, jímek a domácích čističek

Nabízím vývoz odpadních vod ze žump, septiků, jímek a domácích čističek na čističku odpadních vod Frýdek-Místek.
Více info na telefonu 721 271 919
celý text

ostatní | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Jaro na frýdeckém zámku 1

Jaro na frýdeckém zámku

Jaro na frýdeckém zámku viz příloha. celý text

ostatní | 3. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Tříkrálová sbírka  1

Tříkrálová sbírka

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé lednové úterý. Tímto dnem skončilo putování tří králů po obcích, vesničkách a městech Frýdeckomístecka i celé České republiky. Pomyslnou štafetu po statečných kolednících, které od koledování neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček.
„Děkujeme všem těm, kteří se do koledování a jeho přípravy zapojili, zejména pak všem malým i velkým koledníkům. Stejně tak patří naše díky také dárcům, kteří podpořili pomoc potřebným a rozvoj charitního díla v regionu, České republice i zahraničí. Spolu s třemi králi přejeme všem co nejlepší rok 2020,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě díky pomoci vás všech se podařilo ve vaší obci vybrat krásných 32 025 korun. Celkový výnos letošní sbírky na Frýdeckomístecku činí neskutečných 2 374 608 korun. Vybranou částku použijeme na opravy a úpravy pobytových zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně jako na terénní službu pro nemocné osoby. Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2020.
Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky za Charitu Frýdek-Místek
celý text

ostatní | 27. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Tvoje cesta onlinem v Moravskoslezském kraji 4

Tvoje cesta onlinem v Moravskoslezském kraji

Tvoje cesta onlinem v Moravskoslezském kraji je projekt Policie České republiky, cílenému na děti i dospělé k předcházení trestné činnosti páchané prostřednictvím internetu. celý text

ostatní | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Sociální rehabilitace - ZOOM, Charita Frýdek-Místek 1

Sociální rehabilitace - ZOOM, Charita Frýdek-Místek

Sociální rehabilitace - ZOOM, Charita Frýdek-Místek pro osoby duševně nemocné, působí na území města Frýdku – Místku a v obcích do 10 km od něj.
Svým klientům pomáháme v obtížné životní situaci – kupř. hledat či udržet bydlení nebo práci, učíme je postarat se o domácnost, o děti či o sebe sama, doprovázíme naše klienty na úřady, k lékařům, pomáháme jim s hospodařením s financemi,…
celý text

ostatní | 6. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Změna ceny vodného pro rok 2020 1

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020

Severomoravské vodovody a kanalizace od 1. ledna 2020 zvyšují ceny:
Voda pitná 47,27 Kč s DPH
Voda odvedená 41,99 Kč s DPH
viz. příloha celý text

ostatní | 27. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů. 2

Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů.

Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
viz. příloha celý text

ostatní | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Státní veterinární správa 1

Upozornění Krajské veterinární správy

Upozornění Krajské veterinární správy SVS pro Moravskoslezský kraj v souvislosti s šířením afrického moru prasat v Polsku.viz. příloha celý text

ostatní | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
„Policejní pohádky ve školách“ 1

„Policejní pohádky ve školách“

„Policejní pohádky ve školách…“ celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
„Nebuďte neviditelní“ 1

„Nebuďte neviditelní“

MS kraj – preventivní akce zaměřená na viditelnost chodců

celý text

ostatní | 17. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nově otevřelo STUDIJNÍ KNIHOVNU 1

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nově otevřelo STUDIJNÍ KNIHOVNU

Znovu otevřená knihovna v prostorách frýdeckého zámku nabízí všem zájemcům o odbornou a regionální literaturu více než 38 000 svazků knih, přírodovědné a společenskovědní vědecké časopisy. Knihovní fond zahrnuje především naučnou literaturu se vztahem k regionu Frýdecko-Místecka, popř. severní Moravy a Slezska. Ve studijní knihovně lze knihy zapůjčit pouze prezenčně.
Pod odkazem naleznete katalog studijní knihovny: https://muzeum.tritius.cz/library/muzeumbeskyd/
Otevírací doba knihovny:
Po: 9.00-12.00, 13.00-17.00
Út: zavřeno
St: zavřeno
Čt: 9.00-12.00, 13.00-17.00
Pá: 9.00-12.00
Čtenáři mají možnost po předběžném objednání na mailové adrese studijní knihovny knihovna@muzeumbeskyd.com, navštívit knihovnu i v pátek od 13 do 15 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
celý text

ostatní | 12. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
„Chodníky v obci Bruzovice - III. etapa“ 1

„Chodníky v obci Bruzovice - III. etapa“

Obec realizuje první část velkého projektu na výstavbu chodníků v obci, který bude mít celkem 6 etap. Vice informací v příloze celý text

ostatní | 29. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední