oúPro zařazení do seznamu subjektů, případně doplnění či změnu údajů kontaktujte Obecní úřad Bruzovice. Centrální registr ekonomických subjektů ČR nabízí k nahlédnuti ARES.

Oblíbené odkazy

ARES - administrativní registr ekonomických subjektů (fyzické osoby, právnícké osoby, sdružení, apod.).

BIC - BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK je regionální agentura pro informace a služby cestovního ruchu, která se snaží být průvodcem a rádcem jak pro turisty přijíždějící do Regionu Beskydy, tak na straně druhé spolehlivým partnerem pro města a obce v regionu a podnikatele v oblasti služeb cestovního ruchu.

Biskupství ostravsko-opavské - Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava 1, sídelní biskup Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem., tel.: 596 116 522, E-mail

BRUZOVICE - obecní kronika 1933-1953 - Naše historie ...

BRUZOVICE - obecní kronika 1954-1972 - Naše historie ...

BusinessInfo - Oficiální portál pro podnikání a export.

Czech POINT - Czech POINT je i na OÚ Bruzovice, poskytuje: Výpis z Katastru nemovitostí, Výpis z Obchodního rejstříku, Výpis z Živnostenského rejstříku, Výpis z Rejstříku trestů, Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72), Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb, Výpis z bodového hodnocení řidiče, Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, Výpis z insolvenčního rejstříku, Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.)

Česká daňová správa - vše o daních a účetnictví, registry subjektů, atd.

Český hydrometeorologický ústav - předpověď a stav počasí, informace o klimatu, povodních, bouřkách, apod.

ČEZ - SKUPINA ČEZ, zákaznická linka: 840 840 840, poruchová linka: 840 850 860.

ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení, informace pro podnikatele i občany.

Datové schránky - Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek bude možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.

EDB (Evropská databanka) - databáze firem.

EKIS - "Energetická, Konzultační a Informační Střediska" České energetické agentury zajišťující poradenství v oblasti snižování spotřeby energie.

Finance - vše o financích, daních, prostě o penězích ...

Jízdní řád - vlakové spoje, autobusové spoje, spoje MHD, letecká doprava, kombinace.

Jízdní řád autobusů - Bruzovice - Jízdní řády autobusových spojů vedoucích přes Bruzovice jsou zveřejněny na strákách IDOS. Kliknětě na zvýrazněný úvod, do kolonky napište Bruzovice a zobrazí se všechny spoje jedoucí přes obec.

Justice - obchodní rejstřík, evidence upadců, evidence znalců, rejstřík trestů, soudy, apod.

Mapy - možnost přiblížení poměrně podrobné mapy Bruzovic, turistická, foto a historické mapy.

Města a obce online - kraje, okresy, města, obce, svazky obcí.

Ministerstvo financí - daně a cla, aktuality, ekonomika, apod.

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad - stránky Moravskoslezského kraje a Krajského úřadu v Ostravě.

neuvoo - vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu

Ochrana obyvatel - Co dělat v případě ohrožení, centrum pro bezpečný stát, řešení situací ...

Portál veřejné správy - nejkratší cesta na úřad. Informace o ČR, Prezident, Vláda, Parlament ČR (Poslanecká sněmovna, Senát), Ministerstva, Kraje, atd.

Státní pozemkový úřad - správa majetku ČR.

Slezská brána - dobrovolný svazek obcí Slezská brána, členské obce: Kaňovice, Paskov, Řepiště, Sedliště, Šenov, Václavovice, Vratimov, Žabeň.

RWE Group - RWE Group, zákaznická linka: 840 11 33 55, linka tísňového volání a pohotovost (volejte v případě úniku plynu ): 1239.

SmVaK - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zákaznická linka: 840 111 123, poruchová služba: 840 111 125.

Spotřebitele - poradna Sdružení obrany spotřebitelů ČR.

SPOV - Spolek pro obnovu venkova České republiky, nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.

Správní úřady s působností pro obec Bruzovice - Státní správa, statistika, odkazy na správní úřady s působností pro obec Bruzovice.

Staré pohlednice ...

Telefonní seznam on-line - Pro zjištění telefonního čísla vyplňte buňky a klikněte na tlačítko "vyhledat".

TIP PRÁCE - Jedná se o server, který již řadu let zveřejňuje nabídky zaměstnání firem, ale i státních institucí z celé ČR.

TV PORTÁL - Informační portály Moravskoslezského kraje

Územní plánování - Portál územního plánování

Volby - výsledky voleb a refefend

Zvíře v nouzi - Český svaz ochranců přírody, záchrana zraněných volně žijících zvířat, nejbližší záchranná stanice, 742 54 Bartošovice na Moravě, telefon: 556 758 675, 723 648 759.   Zdroj: Český svaz ochranců přírody

Živnostenský rejstřík - možnost vyhledání podnikatelského subjektu.