NOVINKY - BRUZOVICE

23.03.2017
Oznámení - odečet vody

Od pátku 24.3.2017 do 29.3.2017 se bude provádět v obci Bruzovice odečet vody.

20.03.2017
program těrlického kina březen a duben 2017
13.03.2017
Výskyt ptačí chřipky v obci Dobrá

Informace o výskytu ptačí chřipky v obci Dobrá

Ve čtvrtek 9.3.2017 ve večerních hodinách dostala Krajská veterinární správa v Ostravě informaci o potvrzeném pozitivním nálezu ptačí chřipky u chovatele v Dobré. Nahlášen byl úhyn čtyř slepic. V chovu byly také kachny a husy, celkem asi dvacet kusů. Zvířata byla v pátek utracena. Během pátečního dopoledne bylo v okruhu ohniska stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo. V ochranném pásmu je nutné sečíst drůbež v malochovech i komerčních chovech.  Obce rovněž musí zajistit likvidaci uhynulé drůbeže a uhynulých volně žijících ptáků.  Obce v pásmu dozoru (desetikilometrové pásmo) musí mít k dispozici soupis pouze komerčních chovatelů drůbeže. Bližší informace je možné získat na webových stránkách státní veterinární správy a na krizovém telefonním čísle Krajské veterinární správy  720 995 203.

Obec Bruzovice   spadá jak do ochranného pásma ( do 3 km od ohniska výskytu v obcí Dobrá )  vymezeném silnici Frýdek  - Místek – Sedliště ( 473), Bruzovice ( 4732), Pazderná (4733). Území  za těmito silnicemi je v pásmu dozoru ( do 10km od ohniska výskytu). Veškeré pokyny a nařízení státní veterinární zprávy jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ Bruzovice. Nádoba pro bezpečné uložení uhynulých ptáků označená nápisem ,, VŽP 2. kategorie – Není určeno ke krmení zvířat,  ŽIVOČIŠNÝ ODPAD “ je umístěná u budovy bývalé moštárny p.č. St. 329.

Mezi hlavní prevetnivní zásady ve vymezeném ochraném pásmu patřídrůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem, slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží, v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky, krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem, zamezit pobytu drůbeže na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci, venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany), zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků, oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.

09.03.2017
Hledáte brigádu?
09.03.2017
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Vážení přátelé,

 

pátý ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby proběhne v termínu 20. - 28. 5. 2017 po celém Česku. Zájemci se mohou, tak jako každý rok, přihlásit na webových stránkách www.amaterskatvorba.cz a zapojit se do celostátního projektu na podporu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. V současné chvíli již máme prvních padesát přihlášených.

 

Více informací naleznete v příloze.

S pozdravem 

Josef Dušek

23.02.2017
Pozvánka na frýdecký zámek
15.02.2017
Terénní služba ZOOM

nabízí sociální služby pro osoby s duševním onemocněním. Poskytuje podporu při péči o dům, při hledání zaměstnání, při péči o dítě a jiné.

08.02.2017
Výsledky Tříkrálové sbírky

Charita Frýdek - Místek zaslala výsledky Tříkrálové sbírky v obci Bruzovice.

08.02.2017
Muzikál Horečka sobotní noci

poslední dvě představení máte možnost shlédnout v Dolních Vítkovicích v hale Gong. 

25.01.2017
Zavádění elektronické evidence tržeb v ČR

Povinnost elektronického vykazování a zasílání datových zpráv ve formátu XML o tržbách v hotovosti běží již od 1.12.2016 dotkla se daňových subjektů, podnikajících ve stravovacích a ubytovacích službách.

Od 1.3.2017 se přidají také malobchody a velkoobchody, pro přihlášení do systému je potřeba si zažádat o autentizační údaje.

11.01.2017
Informace pro chovatele drůbeže

a veřejnost. V souvislosti s výskytem ptačí chřipky vydala Státní veterinární správa informace a pokyny pro veřejnost.

02.01.2017
Myslivecké sdružení

Informace pro spolky, organizace a občany Bruzovic, kteří si chtějí pronajmout Mysliveckou chatu v roce 2017.

Pokud chcete mít zajištěný Váš termín, objednávejte minimálně 3 měsíce předem u správce chaty.

Vladislav Karban 737800903 nebo mail/vlkarbanbruz@centrum.cz/ .   

Na Silvestra se chata pronajímá jen pro občany Bruzovic.

Na dobrou spolupráci se těší myslivci z Bruzovic a Vladislav Karban

 

02.01.2017
Domov pro seniory v Havířově-Šumbarku

Již více než rok je v Havířově-Šumbarku otevřený domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Služba je určená seniorům starších 65 let, kteří mají zhoršenou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a pro osoby starší 50 let trpící Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence. Domov je také možné využít jako odlehčovací zařízemí pro osoby  s vysokou mírou závislosti na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností o něž je jinak pečováno osobou blízkou.

Bližší informace naleztene na  http://www.grandpark.cz/

01.12.2016
Nabídka práce ve společnosti Ahold

Jedná se o práci na prodejnách Albert Hypermarket ve Frýdku-Místku.

23.11.2016
Změna ceny vodného pro rok 2017

Severomoravské vodovody a kanalizace od 1. ledna 2017 zvedají cenu za metr krychlový pitné vody na 41,41Kč s DPH.

10.11.2016
Bezdrátové připojení k internetu
27.10.2016
Kontrolní odběry vody ze studánek

V měsíci říjnu 2016 nechala obec Sedliště provést kontrolní odběry ze studánek. Bohužel ani tyto rozbory nedopadly dobře. Všechny studánky obsahují koliformní bakterie, především studánka v Řepišťském lese, to znamená že voda v těchto studánkách není považována za pitnou. Rozbory všech studánek jsou přílohou.

31.08.2016
Informace Hasičského záchranného sboru

 

V příloze naleznete informace Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ohledně hlásičů požárů a detektorů nebezpečných plynů v domácnosti.


KALENDÁŘ AKCÍ - BRUZOVICE

27. 03.
Svátek má
Dita
>> << Březen 2017
VŠECHNY AKCE >>>