NOVINKY - BRUZOVICE

14.07.2016
kino těrlicko - září
13.07.2016
Dovolená knihovna

Z důvodu čerpání dovolené bude knihovna uzavřena od 25.7. do 28.7. a také od 8.8. do 11.8.

 

27.06.2016
Ordinační hodiny MUDr. Koutník

V měsíci červenci a srpnu dochází ke změně ordinačních hodin.

22.06.2016
Zavádění elektronické evidence tržeb v ČR

Povinnost elektronického vykazování a zasílání datových zpráv ve formátu XML o tržbách v hotovosti se již od 1.12.2016 dotkne daňových subjektů, podnikajících ve stravovacích a ubytovacích službách.

22.06.2016
Informace pro členy Honebního společenstva Bruzovice

Informace pro členy Honebního společenstva Bruzovice

 

Dne 21.08.2016 se koná od 16:00 hod na Myslivecké chatě v Bruzovicích beseda s myslivci. Žádáme zájemce o tuto akci, členy Honebního společenstva Bruzovice, aby svou účast závazně nahlásili telefonicky (558653123; nebo 725650101) v termínu nejpozději do 15.08.2016.  

MS Bruzovice

20.06.2016
VYPÍNÁNÍ ELEKRICKÉ ENERGIE

Společnost ČEZ informuje o dalším plánovaném vypínání elektrické energie, které již nebude v tak velkém rozsahu jako předchozí tři.

dne 19.7.2016   od 7:30   do 16:00

        21.7.2016   od 7:30   do 16:00

Pro oba termíny je přiložená mapa.

Pro den 19.7.2016 platí vymezení červenou čarou.

Pro den 21.7.2016 je označení barvou fialovou.

 

Rozmístění palkátů po obci provede společnost ČEZ obvyklým způsobem.

20.06.2016
Pozvánka na rockotéku VÁCLAVOVICKÁ ROCKLE
30.05.2016
Výroční turistická známka

k 750. výročí založení Frýdku - Místku.

16.05.2016
Informace k cestování s dětmi - vyřizování cestovních dokladů
Ministerstvo vnitra vydalo sdělení pro lepší informovanost občanů k vyřizování cestovních dokladů dětem do 15 let.

 

27.04.2016
Závadná voda ze studánek

Vážené kolegyně, vážení kolegové, sousedé,

na katastru  obce Sedliště máme několik studánek, které navštěvují nejen naší občané, ale i občané okolních obcí. V dubnu jsme se rozhodli, že ze tří studánek necháme odebrat vzorky vody a Zdravotním ústavem provést jejich analýzu. Výsledky nedopadly dobře a u všech třech studánek máme koliformní bakterie a v případě nejvíce navštěvované studánky, Ryninky, i bakterie Escherichia coli, takže voda nesplňuje parametry pitné vody!!! V příloze je protokol a jsme se Zdravotním ústavem dohodnuti na opakované analýze v průběhu května.

Ing. Jaromír Krejčok starosta obce Sedliště

21.01.2016
CVIČENÍ S LENKOU

Od 1.2.2016 se bude možno rezervovat na všechny cvičební lekce přes rezervační systém na inter.stránkách: www.lenkavankova.cz v sekci rezervace.

Naleznete zde také podrobný rozvrh hodin a bližší informace ke každému cvičebnímu programu.

20.01.2016
Terénní služba ZOOM

nabízí sociální služby pro osoby s duševním onemocněním. 

07.01.2016
Myslivecké sdružení

Informace pro spolky, organizace a občany Bruzovic, kteří si chtějí pronajmout Mysliveckou chatu v roce 2016.

Pokud chcete mít zajištěný Váš termín, objednávejte minimálně 3 měsíce předem u správce chaty.

Vladislav Karban 737800903 nebo mail/vlkarbanbruz@centrum.cz/ .   

Na Silvestra se chata pronajímá jen pro občany Bruzovic.

Na dobrou spolupráci se těší myslivci z Bruzovic a Vladislav Karban

 

07.01.2016
Lesy ČR, lesní správa Frýdek - Místek

Úřední hodiny odborného lesního hospodáře Ing. Jiřího Poláška 

jsou stále každé liché pondělí v měsíci od 14 - 16 hod, na Obecním úřadě, Bruzovice č.p. 214.

Kontakt:  Ing. Jiří Polášek, tf  +420 724 523 608, email  polasek.ls110@lesycr.cz

02.12.2015
Změna ceny vodného

Severomoravské vodovody a kanalizace od 1. ledna 2016 zvedají cenu za metr krychlový na 40,70Kč s DPH.

19.11.2015
Nový Domov pro seniory v Havířově-Šumbarku

V Havířově-Šumbarku je nově otevřený domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Služba je určená seniorům starších 65 let, kteří mají zhoršenou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a pro osoby starší 50 let trpící Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence. Domov je také možné využít jako odlehčovací zařízemí pro osoby  s vysokou mírou závislosti na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností o něž je jinak pečováno osobou blízkou.

Bližší informace naleztene na  http://www.grandpark.cz/

02.11.2015
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1.6.2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířená po celém území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru naší obce.

Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí".

Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující internetové adrese: https://cetin.cz/web/guest/dokumentace-site 

Česká telekomunikační inftrastruktura a.s. je připravena zodpovědět jakékoli dotazy na adrese:  vyjadreni-dotazy@cetin.czKALENDÁŘ AKCÍ - BRUZOVICE

30. 07.
Svátek má
Bořivoj
>> << Červenec 2016
11.08.2016
Úplná silniční uzavírka Frýdek-Sedliště-Bruzovice
Kdy: 16:20 - 18:20
VŠECHNY AKCE >>>