NOVINKY - BRUZOVICE

03.02.2016
Kino Těrlicko - březen
27.01.2016
KINO TĚRLICKO - únor
27.01.2016
kotlíkové dotace

Žádosti o dotaci budou přijímány na Krajském úřadě v Ostravě (osobně na podatelně nebo poštou)

v období od 1. února do 29. dubna 2016.

Rozhodující bude datum doručení žádosti (osobně nebo poštou), žádosti došlé dříve budou vyřazeny.

 

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech.

Informace a podmínky pro získání dotace jsou uvedeny v sekci KOTLÍKOVÉ DOTACE na internetovém

odkazu http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/

21.01.2016
CVIČENÍ S LENKOU

Od 1.2.2016 se bude možno rezervovat na všechny cvičební lekce přes rezervační systém na inter.stránkách: www.lenkavankova.cz v sekci rezervace.

Naleznete zde také podrobný rozvrh hodin a bližší informace ke každému cvičebnímu programu.

20.01.2016
Terénní služba ZOOM

nabízí sociální služby pro osoby s duševním onemocněním. 

07.01.2016
Myslivecké sdružení

Informace pro spolky, organizace a občany Bruzovic, kteří si chtějí pronajmout Mysliveckou chatu v roce 2016.

Pokud chcete mít zajištěný Váš termín, objednávejte minimálně 3 měsíce předem u správce chaty.

Vladislav Karban 737800903 nebo mail/vlkarbanbruz@centrum.cz/ .   

Na Silvestra se chata pronajímá jen pro občany Bruzovic.

Na dobrou spolupráci se těší myslivci z Bruzovic a Vladislav Karban

 

07.01.2016
Lesy ČR, lesní správa Frýdek - Místek

Úřední hodiny odborného lesního hospodáře Ing. Jiřího Poláška 

jsou stále každé liché pondělí v měsíci od 14 - 16 hod, na Obecním úřadě, Bruzovice č.p. 214.

Kontakt:  Ing. Jiří Polášek, tf  +420 724 523 608, email  polasek.ls110@lesycr.cz

20.12.2015
Nabídka brigády, přivýdělku
02.12.2015
Změna ceny vodného

Severomoravské vodovody a kanalizace od 1. ledna 2016 zvedají cenu za metr krychlový na 40,70Kč s DPH.

19.11.2015
Nový Domov pro seniory v Havířově-Šumbarku

V Havířově-Šumbarku je nově otevřený domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Služba je určená seniorům starších 65 let, kteří mají zhoršenou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a pro osoby starší 50 let trpící Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence. Domov je také možné využít jako odlehčovací zařízemí pro osoby  s vysokou mírou závislosti na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností o něž je jinak pečováno osobou blízkou.

Bližší informace naleztene na  http://www.grandpark.cz/

05.11.2015
Daň z nemovitosti přes SIPO

Finanční správa ČR nabízí možnost od 1.1.2016 placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO. Tato možnost je určena pro fyzické osoby, kterým bylo přiděleno spojovací číslo SIPO. Je přitom nutno zdůraznit, že poplatník daně musí být totožný s držitelem spojovacího čísla SIPO (manžel tedy např. nemůže platit daň prostřednictvím SIPO, jehož spojovací číslo bylo přiděleno manželce). 

Poplatník, který se takto rozhodne, musí vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a následně jej doručit  finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 2016,  aby mu daň za rok 2016 byla připsána jž na SIPO v květnu 2016.  Na základě takto podaného Oznámení bude daň hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících zdaňovacích obdobích, a to do doby případného odhlášení poplatníkem. 

02.11.2015
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1.6.2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířená po celém území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru naší obce.

Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí".

Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující internetové adrese: https://cetin.cz/web/guest/dokumentace-site 

Česká telekomunikační inftrastruktura a.s. je připravena zodpovědět jakékoli dotazy na adrese:  vyjadreni-dotazy@cetin.cz

07.10.2015
MUDr. Koutník

Očkování proti chřipce je pro vybrané skupiny pacientů zdarma.KALENDÁŘ AKCÍ - BRUZOVICE

08. 02.
Svátek má
>> << Únor 2016
20.02.2016
Zábava s cimbálovkou
Kde: Klub STODOLA, vstupné 250 Kč, v ceně vstupného je také večeře. , Kdy: začátek v 19.00 hod
VŠECHNY AKCE >>>