NOVINKY - BRUZOVICE

26.11.2015
VÝSTAVA BETLÉMŮ V BRUZOVICÍCH

Pozvánka na výstavu betlémů z domácností místních spoluobčanů. 

Výstavu je možné navštívit v otevírací dobu knihovny již od 30.11.2015.

25.11.2015
Pozvánka na koncert Hany a Petra Ulrychových

Charita Frýdek-Místek Vás srdečně zve na adventní benefiční koncert Hany a Petra Ulrychových společně se skupinou Javory. Koncert se koná ve středu 2. prosince od 19 hodin v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí. Cena vstupného je 290,-Kč.
Předprodej vstupenek je v Knihkupectví Jakub v Místku nebo v BIC Frýdlant nad Ostravicí.

Vstupenky bude možno zakoupit i na místě před začátkem koncertu.
Těšíme se na Vás.

23.11.2015
KINO TĚRLICKO - listopad, prosinec
19.11.2015
Vánoční koncert,

jarmark a rozsvěcení Vánočního stromečku v Bruzovicích.

19.11.2015
Pozvánka do Sedlišť

Obec Sedliště zve na rozsvěcení VÁNOČNÍHO STROMU v neděli 29.11.2015, dále na výstavu OBRAZŮ A ČESKÉHO SKLA otevřenou také od 29.11.2015 a na koncert ŠTĚPÁNA RAKA konaný v pátek 11.12.2015.

 

19.11.2015
Nový Domov pro seniory v Havířově-Šumbarku

V Havířově-Šumbarku je nově otevřený domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Služba je určená seniorům starších 65 let, kteří mají zhoršenou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a pro osoby starší 50 let trpící Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence. Domov je také možné využít jako odlehčovací zařízemí pro osoby  s vysokou mírou závislosti na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností o něž je jinak pečováno osobou blízkou.

Bližší informace naleztene na  http://www.grandpark.cz/

19.11.2015
Vánoční jarmark v Obci Lučina
16.11.2015
kotlíkové dotace

Dotace na výměnu kotlů

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech.

Informace a podmínky pro získání dotace jsou uvedeny v sekci KOTLÍKOVÉ DOTACE na internetovém

odkazu http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/

05.11.2015
Daň z nemovitosti přes SIPO

Finanční správa ČR nabízí možnost od 1.1.2016 placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO. Tato možnost je určena pro fyzické osoby, kterým bylo přiděleno spojovací číslo SIPO. Je přitom nutno zdůraznit, že poplatník daně musí být totožný s držitelem spojovacího čísla SIPO (manžel tedy např. nemůže platit daň prostřednictvím SIPO, jehož spojovací číslo bylo přiděleno manželce). 

Poplatník, který se takto rozhodne, musí vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a následně jej doručit  finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 2016,  aby mu daň za rok 2016 byla připsána jž na SIPO v květnu 2016.  Na základě takto podaného Oznámení bude daň hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících zdaňovacích obdobích, a to do doby případného odhlášení poplatníkem. 

04.11.2015
Plánované vypínání elektrické energie

Dne 2.12.2015 od 7:30 do 15:00 bude vypnutá elektřina v oblasti vyznačené na přiložené mapce.

04.11.2015
Hony

Myslivecké sdružení Bruzovice pořádá ve dnech 7.11. a  5.12. hony.

Hony bubou vedeny v následující trase:

- 7.11.2015 od zahradnictví na Velicestě směr Kaňovice. Pak zpět kolem pana Vitáska (koňský statek) směrem ke kostelu.

- 5.12.2015 od myslivecké chaty směr Žermanice, Pazderná a zpět k myslivecké chatě.

02.11.2015
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1.6.2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířená po celém území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru naší obce.

Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí".

Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující internetové adrese: https://cetin.cz/web/guest/dokumentace-site 

Česká telekomunikační inftrastruktura a.s. je připravena zodpovědět jakékoli dotazy na adrese:  vyjadreni-dotazy@cetin.cz

26.10.2015
Festival Patchworku

Ve dnech 27.11. a 28.11. se v Ostravě uskuteční Festival Patchworku.

Pro zájemce jsou připravené také dva kurzy.

07.10.2015
MUDr. Koutník

Očkování proti chřipce je pro vybrané skupiny pacientů zdarma.

16.09.2015
SOŠ Frýdek-Místek

se sídlem na ulici Lískovecká, pořádá den otevřených dveří pro zájemce o studijní obory.

14.09.2015
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮ
26.08.2015
Výměna průkazu osoby se zdravotním postižením

O nové průkazy pro osoby se zdravotním postižením je nutné požádat do konce roku 2015.

17.08.2015
CVIČENÍ S LENKOU
15.07.2015
Chata Prašivá je opět otevřená

Po 4 měsících  usilovných prací je chata Prašivá opět v provozu.

13.07.2015
Myslivecké sdružení

         Informace pro spolky, organizace a občany Bruzovic, kteří si chtějí pronajmout Mysliveckou chatu v roce 2015-2016.

Pokud chcete mít zajištěný Váš termín, objednávejte minimálně 3 měsíce předem u správce chaty.

Vladislav Karban 737800903 nebo mail/vlkarbanbruz@centrum.cz/ .  Myslivecká  chata  je  uzavřena  pro  všechny

akce od 22.-29.12.2015. Na Silvestra se chata pronajímá jen pro občany Bruzovic.

          Na dobrou spolupráci se těší myslivci z Bruzovic a Vladislav Karban

 

08.01.2015
Lesy ČR, lesní správa Frýdek - Místek

Úřední hodiny odborného lesního hospodáře Ing. Jiřího Poláška 

jsou každé liché pondělí v měsíci od 14 - 16 hod, na Obecním úřadě, Bruzovice č.p. 214.

Kontakt:  Ing. Jiří Polášek, tf  +420 724 523 608, email  polasek.ls110@lesycr.czKALENDÁŘ AKCÍ - BRUZOVICE

26. 11.
Svátek má
Artur
>> << Listopad 2015
27.11.2015
Rozsvěcení vánočního stromku
Kde: koncert dětí v kostele sv. Stanislava v 17:00 a rozsvěcení stromku s jarmarkem v 18:00 u myslivecké chaty
12.12.2015
Turnaj v šipkách
Kde: Klub Stodola pořádá turnaj v šipkách, registrace účastníků do 13:30, startovné 50 Kč , Kdy: 14:00
19.12.2015
Turnaj v ČLOVĚČE NEZLOB SE
Kde: Klub STODOLA , Kdy: od 14 hodin
VŠECHNY AKCE >>>