NOVINKY - BRUZOVICE

04.05.2016
Pozvánka na benefiční koncert

Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi Dobrá, Nižní Lhoty a Nošovice pořádá benefiční koncert "GENTLEMEN SINGERS", který se uskuteční v úterý 17.5.2016 od 19.00 hodin v kostele sv. Jiří v Dobré. 

Předprodej vstupenek již zahájen.

 

 

04.05.2016
Pozvánka na pouťovou výstavu

Pro zájemce bude prodejní výstava obrazů otevřena, po dohodě v otevíracích hodinách knihovny, až do 22.5.2016.

04.05.2016
POZVÁNKA NA "BRUZOVSKOU 10"
27.04.2016
Závadná voda ze studánek

Vážené kolegyně, vážení kolegové, sousedé,

na katastru  obce Sedliště máme několik studánek, které navštěvují nejen naší občané, ale i občané okolních obcí. V dubnu jsme se rozhodli, že ze tří studánek necháme odebrat vzorky vody a Zdravotním ústavem provést jejich analýzu. Výsledky nedopadly dobře a u všech třech studánek máme koliformní bakterie a v případě nejvíce navštěvované studánky, Ryninky, i bakterie Escherichia coli, takže voda nesplňuje parametry pitné vody!!! V příloze je protokol a jsme se Zdravotním ústavem dohodnuti na opakované analýze v průběhu května.

Ing. Jaromír Krejčok starosta obce Sedliště

13.04.2016
Kino Těrlicko - červen
13.04.2016
Kino Těrlicko - květen
21.03.2016
Pozvánka na Jistebnický půlmaraton
21.01.2016
CVIČENÍ S LENKOU

Od 1.2.2016 se bude možno rezervovat na všechny cvičební lekce přes rezervační systém na inter.stránkách: www.lenkavankova.cz v sekci rezervace.

Naleznete zde také podrobný rozvrh hodin a bližší informace ke každému cvičebnímu programu.

20.01.2016
Terénní služba ZOOM

nabízí sociální služby pro osoby s duševním onemocněním. 

07.01.2016
Myslivecké sdružení

Informace pro spolky, organizace a občany Bruzovic, kteří si chtějí pronajmout Mysliveckou chatu v roce 2016.

Pokud chcete mít zajištěný Váš termín, objednávejte minimálně 3 měsíce předem u správce chaty.

Vladislav Karban 737800903 nebo mail/vlkarbanbruz@centrum.cz/ .   

Na Silvestra se chata pronajímá jen pro občany Bruzovic.

Na dobrou spolupráci se těší myslivci z Bruzovic a Vladislav Karban

 

07.01.2016
Lesy ČR, lesní správa Frýdek - Místek

Úřední hodiny odborného lesního hospodáře Ing. Jiřího Poláška 

jsou stále každé liché pondělí v měsíci od 14 - 16 hod, na Obecním úřadě, Bruzovice č.p. 214.

Kontakt:  Ing. Jiří Polášek, tf  +420 724 523 608, email  polasek.ls110@lesycr.cz

02.12.2015
Změna ceny vodného

Severomoravské vodovody a kanalizace od 1. ledna 2016 zvedají cenu za metr krychlový na 40,70Kč s DPH.

19.11.2015
Nový Domov pro seniory v Havířově-Šumbarku

V Havířově-Šumbarku je nově otevřený domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Služba je určená seniorům starších 65 let, kteří mají zhoršenou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a pro osoby starší 50 let trpící Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence. Domov je také možné využít jako odlehčovací zařízemí pro osoby  s vysokou mírou závislosti na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností o něž je jinak pečováno osobou blízkou.

Bližší informace naleztene na  http://www.grandpark.cz/

02.11.2015
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1.6.2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířená po celém území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru naší obce.

Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí".

Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující internetové adrese: https://cetin.cz/web/guest/dokumentace-site 

Česká telekomunikační inftrastruktura a.s. je připravena zodpovědět jakékoli dotazy na adrese:  vyjadreni-dotazy@cetin.czKALENDÁŘ AKCÍ - BRUZOVICE

05. 05.
Svátek má
Klaudie
>> << Květen 2016
07.05.2016
Pouťová zábava
Kde: Klub STODOLA , Kdy: 19 hodin
07.05.2016
Pochod "Bruzovská 10", zápis od 8,00 do 9,00 na výletišti.
Kde: Výletiště , Kdy: 8,00
08.05.2016
Pouťová výstava obrazů a dekorací na zahradě
Kde: V budově Obecního úřadu v Bruzovicích , Kdy: 8.00 - 17.00
VŠECHNY AKCE >>>