Obsah

Územní plán

 

Archiv Územní plán - Změna č.1

Změna č.1 ÚP Bruzovice - ZPF část 2, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č.1 ÚP Bruzovice - ZPF část 3, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - ZPF část 4, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č.1 ÚP Bruzovice - ZPF, legenda, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Širší vztahy, legenda, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Širší vztahy, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice – SEA, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice – textová část odůvodnění, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.12017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice – textová část, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č.1 ÚP Bruzovice - VURÚ, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Doprava, legenda

Změna č.1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 7, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č.1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 8, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území, legenda, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 4, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 5, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 1, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 2, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 7, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 8, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Stránka