Obsah

Územní plán

 

Archiv Územní plán - Změna č.1

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Právní stav po vydání změny č.1

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Koordinační výkres, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Koordinační výkres

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Doprava

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 1.6.2017 - Hlavní výkres, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Hlavní výkres

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Základní členění území, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Základní členění území

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Veřejně prospěšné stavby, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Veřejně prospěšné stavby

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Energetika, spoje, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Energetika, spoje

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Vodní hospodářství, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Vodní hospodářství

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 1, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 2, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 3, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 4, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 5, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 6, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Stránka