Obsah

Spolkový dům Bruzovice

Rezervaci Spolkového domu je třeba provést nejpozději 10 dní před předpokládaným termínem konání akce na  OÚ – knihovna v těchto hodinách  Po, St, Čt    8 - 12   a   13 - 17,    Út  jen 8 - 12     tel: 731037569, 558653123.

 

 

Stanovení podmínek a ceny za krátkodobý pronájem ,,Spolkového domu  Bruzovice“

Níže jsou stanoveny podmínky a ceny pro krátkodobý - jednorázový pronájem ,,Spolkového domu Bruzovice“. Dlouhodobý pronájem musí vždy schválit zastupitelstvo obce. 

Za soukromé akce se nepovažují akce, které pořádají sdružení občanů, nebo akce politických stran a hnutí. 

 

Vedení evidence pronájmu, organizace a agenda

Za pronájem a veškerou evidenci zodpovídá provozovatel (OÚ). Jeho úkolem je zejména:

    - vést evidenci pořádaných akcí (datum, akce)

    - uzavírat smlouvy o pronájmu

    - ve spolupráci s pokladní vybírat částku za pronájem

    - předávat klíče 

    - přebírat po skončení akce (stav elektro, plyn, voda, nepoškození majetku obce)

 

Celkové ceny pronájmu

Celková cena pronájmu pro soukromou akci občana obce Bruzovice se skládá z:

a) Ceny za skutečnou spotřebu energií

b) Cena za pronájem  – 800,- Kč

 Celková cena pronájmu pro veřejné akce a soukromé akce dalších osob se skládá z:

a) Ceny za skutečnou spotřebu energií

b) Cena za pronájem – 1000,- Kč

 

Pivní sety

Jednorázové zapůjčení pivních setů (stůl a 2x lavice)

Cena za set 20,- Kč

možnost zapůjčení 10 kusů

 

Slevy z ceny pronájmu 

Pro místní spolky Obce Bruzovice, ZŠ a MŠ Bruzovice je využívání Spolkového domu Bruzovice zdarma.

Sleva se může dále poskytnout v následujících případech:

- Veřejná akce pořádaná za podpory Obce Bruzovice

Přiznaná sleva může činit až 100% z ceny pronájmu. 

 

Kauce

Kauce stanovená za pronájem prostor ,,Spolkového domu Bruzovice“ činí 1500,-Kč, (vratná po převzetí Spolkového domu Bruzovice bez vad a způsobených škod).

 

O poskytnutí slevy za pronájem (položka a, b) rozhoduje starosta nebo místostarosta (§99 odst.2 a §102 odst. 2 , písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů). 

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar