Spolkový dům Bruzovice

Rezervaci Spolkového domu je třeba provést nejpozději 10 dní před předpokládaným termínem konání akce na  OÚ – knihovna v těchto hodinách:

 • Po, St, Čt 8 - 12 a 13 - 17
 • Út jen 8 - 12
 • tel: 731037569, 558653123.

Provozní řád (1004.83 kB)

Dohoda o pronájmu (232.56 kB)

Stanovení podmínek a ceny za krátkodobý pronájem ,,Spolkového domu  Bruzovice“

Níže jsou stanoveny podmínky a ceny pro krátkodobý - jednorázový pronájem ,,Spolkového domu Bruzovice“. Dlouhodobý pronájem musí vždy schválit zastupitelstvo obce. 

Za soukromé akce se nepovažují akce, které pořádají sdružení občanů, nebo akce politických stran a hnutí. 

Vedení evidence pronájmu, organizace a agenda

Za pronájem a veškerou evidenci zodpovídá provozovatel (OÚ). Jeho úkolem je zejména:

 • vést evidenci pořádaných akcí (datum, akce)
 • uzavírat smlouvy o pronájmu
 • ve spolupráci s pokladní vybírat částku za pronájem
 • předávat klíče
 • přebírat po skončení akce (stav elektro, plyn, voda, nepoškození majetku obce)

Celkové ceny pronájmu

Celková cena pronájmu pro soukromou akci občana obce Bruzovice se skládá z:

a) Ceny za skutečnou spotřebu energií

b) Cena za pronájem – 800,- Kč

Celková cena pronájmu pro veřejné akce a soukromé akce dalších osob se skládá z:

a) Ceny za skutečnou spotřebu energií

b) Cena za pronájem – 1000,- Kč

Pivní sety

 • Jednorázové zapůjčení pivních setů (stůl a 2x lavice)
 • Cena za set 20,- Kč
 • možnost zapůjčení 10 kusů

Slevy z ceny pronájmu 

 • Pro místní spolky Obce Bruzovice, ZŠ a MŠ Bruzovice je využívání Spolkového domu Bruzovice zdarma.
 • Sleva se může dále poskytnout v následujících případech:
 • Veřejná akce pořádaná za podpory Obce Bruzovice
 • Přiznaná sleva může činit až 100% z ceny pronájmu. 

Kauce

Kauce stanovená za pronájem prostor ,,Spolkového domu Bruzovice“ činí 1500,-Kč, (vratná po převzetí Spolkového domu Bruzovice bez vad a způsobených škod).

O poskytnutí slevy za pronájem (položka a, b) rozhoduje starosta nebo místostarosta (§99 odst.2 a §102 odst. 2 , písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů). 

Nejsou dostupné žádné aktuální akce.