Obsah

Organizační struktura

ZAMĚSTNANCI OBCE:

Pavel Neděla - starosta

Jitka Votýpková - účetní

Ema Ovesná  - referent obecního úřadu, knihovna, muzeum

Antonín Holek - lesník, silničář

Zlatuše Kočvarová - úklid

  

ZASTUPITELSTVO OBCE BRUZOVICE ZVOLENÉ VE DNECH 5.- 6.10.2018:

 

Pavel Neděla - starosta, člen kulturní a sociální komise

Lenka Ignasová - místostarostka, předsedkyně kulturní a sociální komise

Ing. Bc. Zdeňka Kičmerová, DiS. - předsedkyně finančního výboru

Ing. Bc. Pavel Hrabec - člen finančního výboru

Tomáš Kunčický - člen finančního výboru

Ing. Vojtěch Kozel - předseda kontrolního výboru

Aleš Weissmann - člen kontrolního výboru

Zdeněk Karásek - člen kontrolního výboru

Lumír Hrabec - člen kulturní komise

 

 

 

ORGÁNY OBCE

Finanční výbor zastupitelstva

Kontrolní výbor zastupitelstva

Kulturní a sociální komise