Obsah

Organizační struktura

ZAMĚSTNANCI OBCE:

Pavel Neděla - starosta

Jitka Votýpková - účetní

Jana  Kociánová - referent obecního úřadu, knihovna, muzeum

Antonín Holek - lesník, silničář

Zlatuše Kočvarová - úklid

  

ZASTUPITELSTVO OBCE BRUZOVICE ZVOLENÉ VE DNECH 10.-11.10.2014:

 

Pavel Neděla - starosta, člen kulturní a sociální komise

Lenka Ignasová - místostarostka, členka kulturní a sociální komise

Bc. Zdeňka Kičmerová Dis. - předsedkyně finančního výboru

Ing. Vojtěch Kozel - předseda kontrolního výboru

Tomáš Zrun - předseda kulturní a sociální komise

Aleš Weissmann - člen kontrolního výboru

Tomáš Kunčický - člen finančního výboru

Ludmila Mikulová - členka finančního výboru, členka kulturní a sociální komise

Jarmila Mazlová - členka kontrolního výboru

 

ORGÁNY OBCE

Finanční výbor zastupitelstva

Kontrolní výbor zastupitelstva

Kulturní a sociální komise