Obsah

Změna č. 2 Územního plánu obce Bruzovice

ÚZEMNÍ PLÁN BRUZOVICE – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2 Staženo: 17x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Základní členění území Staženo: 10x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Základní členění území - legenda Staženo: 9x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres Staženo: 14x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres - legenda Staženo: 6x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Doprava Staženo: 5x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Doprava - legenda Staženo: 6x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Vodní hospodářství Staženo: 6x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Vodní hospodářství - legenda Staženo: 7x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Energetika, spoje Staženo: 5x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Energetika, spoje - legenda Staženo: 6x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Veřejně prospěšné stavby Staženo: 5x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Veřejně prospěšné stavby - legenda Staženo: 5x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres Staženo: 5x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres - legenda Staženo: 5x | 31.03.2021

Veřejná vyhláška - oznamující zahájení pořízení Změny č. 2 Územním plánu Bruzovice zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání Staženo: 5x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Základní členění území Staženo: 6x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Základní členění území - legenda Staženo: 5x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres Staženo: 7x | 31.03.2021

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres - legenda Staženo: 5x | 31.03.2021

Stránka