Obsah

Změna č. 2 Územního plánu obce Bruzovice

Veřejná vyhláška oznamující zahájení pořízení Změny č. 2 Územním plánu Bruzovice zkráceným postupem Staženo: 13x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Základní členění území Staženo: 8x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Základní členění území - legenda Staženo: 7x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres Staženo: 13x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres - legenda Staženo: 8x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Doprava Staženo: 9x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Doprava - legenda Staženo: 7x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Vodní hospodářství Staženo: 8x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Vodní hospodářství - legenda Staženo: 6x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Energetika, spoje Staženo: 7x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Energetika, spoje - legenda Staženo: 6x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Veřejně prospěšné stavby Staženo: 9x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Veřejně prospěšné stavby - legenda Staženo: 8x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres Staženo: 13x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres - legenda Staženo: 14x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Širší vztahy Staženo: 8x | 05.10.2020

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Širší vztahy - legenda Staženo: 6x | 05.10.2020

Odůvodnění změny č. 2 ÚP Bruzovice Staženo: 19x | 05.10.2020

Upravené znění textové části ÚP Bruzovice po změně č. 1 změnou č. 2 Staženo: 18x | 05.10.2020

Změna č. 2 Územního plánu Bruzovice Staženo: 16x | 05.10.2020

Stránka

  • 1