Obsah

Územní plán

Archiv ÚP

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Energetika, spoje, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Energetika, spoje, legenda, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres část 1, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres část 2, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres část 3, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres část 4, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres část 5, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres část 6, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres část 7, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres část 8, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č.1 ÚP Bruzovice - Koordinační výkres legenda, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č.1 ÚP Bruzovice - ZPF část 1, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č.1 ÚP Bruzovice - ZPF část 2, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č.1 ÚP Bruzovice - ZPF část 3, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - ZPF část 4, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č.1 ÚP Bruzovice - ZPF, legenda, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Širší vztahy, legenda, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Širší vztahy, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice – SEA, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice – textová část odůvodnění, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.12017

Stránka