Obsah

Územní plán

Archiv ÚP

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 5, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 6, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č.1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 7, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č.1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 8, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území, legenda, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 1, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 2, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 3, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 4, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 5, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres část 6, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Hlavní výkres, legenda, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Doprava část 1, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Doprava část 3, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Doprava část 4, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Doprava část 5, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Doprava část 6, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Doprava část 7, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Doprava část 8, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Doprava, legenda, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Stránka