Obsah

Územní plán

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice za rok 2017 - 2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice za rok 2013 - 2016

Územní plán platný od 15. 4. 2021

ÚZEMNÍ PLÁN BRUZOVICE ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Základní členění území

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Základní členění území, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Hlavní výkres

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Hlavní výkres, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Doprava

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Doprava, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Vodní hospodářství

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Vodní hospodářství, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Energetika, spoje

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Energetika, spoje, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Veřejně prospěšné stavby

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Veřejně prospěšné stavby, legenda

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Koordinační výkres

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Koordinační výkres

Změna č. 2 ÚP Bruzovice platná od 15. 4. 2021 - Koordinační výkres, legenda

Archiv Územní plán - Změna č. 2

Návrh Územního plánu Bruzovice – Úplné znění po změně č. 2

Změna č. 2 ÚP Bruzovice - Základní členění území

Stránka