Obsah

Územní plán

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Územní plán platný od 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Právní stav po vydání změny č.1

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Koordinační výkres, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Koordinační výkres

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Doprava

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 1.6.2017 - Hlavní výkres, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Hlavní výkres

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Základní členění území, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Základní členění území

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Veřejně prospěšné stavby, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Veřejně prospěšné stavby

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Energetika, spoje, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Energetika, spoje

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Vodní hospodářství, legenda

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Vodní hospodářství

Změna č. 1 ÚP Bruzovice platná od 6.1.2017 - Doprava, legenda

Archiv ÚP

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 1, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 2, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 3, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Změna č. 1 ÚP Bruzovice - Základní členění území část 4, vydaná 21.12.2016 s účinností ode dne 6.1.2017

Stránka