Obsah

Partneři

Moravskoslezský kraj

Investiční účelová dotace Moravskoslezského kraje, číslo smlouvy 06162/2016/KH,

ve výši 225 000,- Kč, byla postytnuta na pořízení nového dopravního automobilu

IVECO L1Z pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v obci Bruzovice.

 

Dotace Moravskoslezského kraje umožnila realizovat pořízení tohoto dopravního automobilu, který je svým vybavením na vysokém stupni a umožní jak ochranu zdraví a majetku občanů, tak i sportovní činnost mládeže, která  je v SDH Bruzovice na vrcholové úrovni.

občasník